Pakalpojumu cenrādis

- apavu kvalitātes ekspertīze, bez laboratoriskas testēšanas 38.00 eur

- apavu kvalitātes ekspertīze ar laboratorisku testēšanu Kauņas tehnoloģiskajā institūtā 50,00 eur  + papildus izdevumi

- konsultācijas apavu kvalitātes jautājumos 6,00 eur

- konsultācijas ar rakstisku atzinumu 8,00 eur (Ārpustiesas strīdu risināšanas komisijai)

- lekcijas, semināri (viena stunda - 60 minūtes) 30,00 eur

                                                                                  Cenas norādītas par vienu apavu pāri.

Darba laiki

Pirmdienās 10:00-13:00

Trešdienās 10:00-13:00

Piektdienās 10:00-13:00