Pakalpojumi

Tiek veiktas apavu kvalitātes ekspertīzes, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (no 1.janvāra 2016.gada), par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu

 Ģimenes atlaižu karte: konsultācijas apavu kvalitātes jautājumos 10%,apavu kvalitātes ekspertīze-10%.Atlaižu karti saņemt pie eksperta, pirmās konsultācijas laikā.

- tiek veiktas konsultācijas apavu kvalitātes jautājumos, pirms apavu nodošanas ekspertīzes veikšanai.

- tiek veiktas konsultācijas ar rakstisku apliecinājumu.Rakstiskais apliecinājums ir iesniedzams -Ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā.

- tiek piedāvātas lekcijas -semināri, saistībā ar apavu atbilstību līguma noteikumiem,apavu ražošana,apavu veidi un to pielietošana,kopšana .

Darba laiki

Pirmdienās 10:00-13:00

Trešdienās 10:00-13:00

Piektdienās 10:00-13:00