Noteikumi nododot apavus ekspertīzes veikšanai

Patērētājam, nododot apavus ekspertīzes veikšanai jāiesniedz sekojošu dokumentu kopijas:

- prasījuma pieteikums-iesniegums,ar prasības aprakstu

-atbilde uz iesniegumu no pārdevēja ,vai pakalpojuma sniedzēja

-apavu lietošanas instrukciju(ja ir iedota kopā ar apaviem)

-dokumentus saistībā ar apaviem(ja tādi ir)

 

 

 

 

 

 

Patērētājam uzrādot apavus konsultācijas veikšanai, jāuzrāda prasījuma pieteikums un atbilde uz pieteikumu. Var arī veikt apavu kvalitātes konsultāciju, bez pieprasījuma pieteikuma, saņemot apliecinājumu par konsultācijas veikšanu.

Darba laiki

Pirmdienās 10:00-13:00

Trešdienās 10:00-13:00

Piektdienās 10:00-13:00